Wietnam to państwo o bogatej kulturze oraz tradycji. Początki jego istnienia są domniemywane z Vietami, niemniej korzenie tego plemienia dziś toną w pomrokach dziejów tego tajemniczego państwa. Brakuje bowiem istotnych wiadomości, które to opisywałyby precyzyjnie kulturę duchową starożytnych Vietów. Resztki mitologii Vietów przetrwały bowiem jedynie w kulturze ludowej, a więc w baśniach oraz poszczególnych przypowieściach. Jakie zatem są wierzenia Wietnamczyków?

 

Cao Dai – jedna z wielu wietnamskich religii

Cao Dai to religia, która łączy w sobie wiarę wielu religii. Wśród wielu z nich można wymienić: taoizm, buddyzm, konfucjanizm, islam, chrześcijaństwo, spirytyzm oraz dżinizm.

Początki tej religii sięgają w początków ubiegłego stulecia, kiedy to w Wietnamie doszło do rzekomego objawienia się boga Cao Dai. I stąd też pochodzi nazwa tej religii.

Religia ta głosi przede wszystkim braterstwo ludów oraz wiarę w reinkarnację dusz, z której to wyprowadzany jest etyczny nakaz poszanowania życia.

Hierarchia kościelna kaodaizmu jest przede wszystkim wzorowana na hierarchii katolickiej, niemniej kapłanów nie obowiązuje celibat, a do poszczególnych godności kościelnych mają także prawo kobiety. Płeć ta może sprawować nawet funkcję kardynała.

Struktura organizacyjna tej religii jest oparta na podziale administracyjnym kraju. Najważniejszym ośrodkiem religijnym jest Tay Ninhe. W mieście tym znajduje się wspaniała świątynia, w której znajdują się piękne posągi Buddy, Chrystusa oraz Konfucjusza. Ponadto w zachwyt wprawiają tutaj okazałe obrazy tzw. Wielkich Natchnionych: V. Hugo, Sun Yat-sena oraz Nguyen Binh Khiema.

Kaodaizm to religia, która łączy w sobie elementy buddyzmu oraz chrześcijaństwa. Wśród wielu świętych, czczonych przez wyznawców tej religii można wymienić nie tylko Jezusa Chrystusa czy Buddę, lecz także Joannę D`arc oraz Charlie`go Chaplin`a.

Wietnam religia

Praktykowane wierzenia Wietnamczyków

Wierzenia Wietnamczyków znacznie różnią się od powszechnie praktykowanych w naszym kraju, a nawet całej Europie. Odprawiane tam ceremoniały potrafią niejednokrotnie wprawić w osłupienie niejednego europejskiego turystę.
Niemałe zdziwienie wywołuje powszechnie praktykowane przez ludność wietnamską palenie pieniędzy. Hanoi to jedno z tych miast wietnamskich, w którym bardzo często można spotkać na ulicy ludność palącą banknoty. Ten bardzo często praktykowany rytuał religijny polega na paleniu fałszywych pieniędzy. Według wierzeń Wietnamczyków jest to sprawdzony sposób na to, aby przekazać gotówkę swoim nieżyjącym już przodkom, którzy to rzekomo mają z niej korzystać w zaświatach.

Banknoty to w Wietnamie nie jedyna rzecz, która bardzo często jest spalana w płomieniu ognia. Oprócz nich na ulicznym stosie są również palone modele samochodów czy skuterów wykonane z tektury czy papieru. Ponadto do często palonych rzeczy należą także ubrania, smartfony oraz wiele innych urządzeń elektronicznych, a więc wszystko to co mogłoby znaleźć praktyczne zastosowanie na tamtym świecie.

Co prawda wielu współczesnych Wietnamczyków zaczyna coraz częściej wątpić w ten rytuał, niemniej jest on swego rodzaju wyrazem pamięci oraz szacunku wobec zmarłych.

Kult przodków przy domowym ołtarzyku

Palenie banknotów oraz wielu innych przedmiotów codziennego użytku, to nie jedyny sposób oddawania czci i szacunku zmarłym. W większości wietnamskich domów można do dziś zobaczyć ołtarzyk na którym znajdują się portrety ze zmarłymi członkami rodziny. Bardzo często zdarza się, że zdjęcia z postaciami zmarłych zajmują całą ścianę. Do tego celu czasem jest nawet przeznaczany specjalny pokój.

Domowy ołtarzyk to także miejsce, w którym wielu Wietnamczyków oddaje cześć swoim przodkom poprzez składanie różnorodnych darów. Najczęściej są to ulubione przekąski zmarłej osoby. Przy ołtarzykach można zatem spotkać słodycze, owoce a nawet piwo i inne trunki.

Jest to także miejsce, w którym właściciele domu odprawiają rytuały, których celem jest nawiązanie kontaktu ze zmarłymi. Zazwyczaj wierzący proszą ich o różnorodne rady, błogosławieństwo oraz opiekę. Szczególnym dniem, który to mocno sprzyja nawiązaniu relacji ze zmarłymi jest tak zwany Księżycowy Nowy Rok.
Religia w Wietnamie

Wierzenia plemienna a religia

Wietnam to państwo o zróżnicowanych wierzeniach. W dużej mierze w wielu częściach tego państwa dominuje nadal religia plemienna, która to jest zbiorem wielu lokalnych rytuałów i wierzeń związanych przede wszystkim z duchami przodków, ważnymi bóstwami przyrody oraz bohaterami narodowymi.

Ponadto około dwunastu procent tego społeczeństwa stanowią buddyści, a około ośmiu procent to chrześcijanie. Niemniej przynależność do jakiejkolwiek religii nie oznacza jednoznacznie rezygnacji z kultu przodków, który to bez wątpienia stanowi jeden z najważniejszych elementów wietnamskiej kultury i duchowości.