Elektroda to metalowy drut, który jest powlekany. Wykonany jest z materiałów o podobnym składzie do spawanego metalu. W tym artykule dowiesz się jakie elektrody występują oraz jaki materiał na elektrody do zgrzewarek jest używany.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór odpowiedniej elektrody do każdego projektu. W podsumowaniu:

 • Elektrody SMAW lub sztyftowe są materiałami eksploatacyjnymi, co oznacza, że stają się częścią spoiny i są również określane jako elektroda spawalnicza lub pręt spawalniczy.
 • Elektrody wolframowe TIG nie nadają się do użytku, ponieważ nie topią się i stają się częścią spoiny, co wymaga użycia sznura spawalniczego.
 • Pręty wypełniające TIG są opcjonalnym materiałem wypełniającym używanym do łączenia dwóch kawałków materiału w kompozyt.
 • Elektroda spawalnicza MIG jest drutem podawanym w sposób ciągły, zwanym drutem MIG.
 • Wybór elektrody ma kluczowe znaczenie dla łatwości czyszczenia, wytrzymałości spoiny, jakości ściegu i minimalizacji odprysków.

Elektrody należy przechowywać w środowisku wolnym od wilgoci i ostrożnie wyjąć z opakowania (postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia).

Pokryte elektrody spawalnicze

Gdy stopiony metal jest wystawiony na działanie powietrza, pochłania tlen i azot i staje się kruchy lub w inny sposób niekorzystnie na niego wpływa.

Pokrycie tego jest potrzebne do ochrony stopionego lub zestalonego metalu spoiny przed atmosferą. Ta osłona może być uzyskana z powłoki elektrody.

Skład powłoki elektrody spawalniczej determinuje jej użyteczność, skład osadzanego metalu spoiny oraz specyfikację elektrody.

Formułowanie powłok elektrod spawalniczych opiera się na ugruntowanych zasadach metalurgii, chemii i fizyki.

Powłoka zabezpiecza metal przed uszkodzeniem, stabilizuje łuk oraz poprawia spoinę w inny sposób, do których należą:

 • Gładka metalowa powierzchnia spoiny o równych krawędziach
 • Minimalny rozprysk przylegający do spoiny
 • Stabilny łuk spawalniczy
 • Kontrola penetracji
 • Mocna, twarda powłoka
 • Łatwiejsze usuwanie żużla
 • Poprawiona szybkość osadzania

Elektrody z łukiem metalowym mogą być pogrupowane i sklasyfikowane jako elektrody gołe lub cienko otulone oraz elektrody z łukiem osłoniętym lub elektrody o dużej otulinie.

Elektroda otulona jest najpopularniejszym rodzajem spoiwa stosowanego w spawaniu łukowym.

Skład otuliny elektrody determinuje użyteczność elektrody, skład osadzanego stopiwa oraz specyfikację elektrody.

Rodzaj użytej elektrody zależy od specyficznych właściwości wymaganych w osadzanej spoinie.

Obejmują one odporność na korozję, ciągliwość, wysoką wytrzymałość na rozciąganie, rodzaj spawanego metalu podstawowego, położenie spoiny (płaskie, poziome, pionowe lub nad głową) oraz rodzaj wymaganego prądu i biegunowości.

Klasyfikacja

System identyfikacji elektrod do spawania łukowego stali jest skonfigurowany w następujący sposób:

 • E – wskazuje elektrodę do spawania łukowego.
 • Pierwsze dwie (lub trzy) cyfry – oznaczają wytrzymałość na rozciąganie (odporność materiału na siły próbujące go rozerwać) w tysiącach funtów na cal kwadratowy osadzonego metalu.
 • Trzecia (lub czwarta) cyfra – wskazuje położenie spoiny. 0 oznacza, że klasyfikacja nie jest używana; 1 dotyczy wszystkich pozycji; 2 dotyczy tylko pozycji płaskiej i poziomej; 3 dotyczy tylko pozycji płaskiej.
 • Czwarta (lub piąta) cyfra – wskazuje rodzaj powłoki elektrody oraz rodzaj zastosowanego zasilacza; prąd przemienny lub stały, biegunowość prosta lub odwrotna.

Powłoki

Powłoki elektrod spawalniczych do spawania stali miękkich i niskostopowych mogą zawierać od 6 do 12 składników, do których należą:

 • Celuloza – w celu zapewnienia osłony gazowej ze środkiem redukującym, w którym rozpad celulozy wytwarza osłonę gazową otaczającą łuk
 • Węglany metali – w celu dostosowania zasadowości żużla i zapewnienia atmosfery redukującej
 • Dwutlenek tytanu – pomaga tworzyć bardzo płynny, ale szybko zamrażający żużel i zapewnia jonizację łuku
 • Żelazomangan i żelazokrzem – pomagają odtleniać stopiony metal spoiny i uzupełniają zawartość manganu i krzemu w osadzanym metalu spoiny.
 • Glinki i gumy – w celu zapewnienia elastyczności podczas wytłaczania plastikowego materiału powlekającego i wzmocnienia powłoki np. simering
 • Fluorek wapnia – zapewnia gaz osłonowy chroniący łuk, reguluje zasadowość żużla oraz zapewnia płynność i rozpuszczalność tlenków metali np. oring viton
 • Krzemiany mineralne – w celu zapewnienia żużla i wzmocnienia otuliny elektrody
 • Metale stopowe, w tym nikiel, molibden i chrom – w celu zapewnienia zawartości stopu osadzanemu metalowi spoiny
 • Tlenek żelaza lub manganu – aby dostosować płynność i właściwości żużla oraz pomóc w stabilizacji łuku.
 • Sproszkowane żelazo – w celu zwiększenia wydajności poprzez zapewnienie dodatkowego metalu, który ma być osadzony w spoinie.