SQL czyli Structured Query Language to język specyficzny dla domeny używany w programowaniu i przeznaczony do zarządzania danymi przechowywanymi w systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) lub do przetwarzania strumieniowego w relacyjnym systemie zarządzania strumieniem danych (RDSMS). Jest to szczególnie przydatne w obsłudze danych strukturalnych, czyli danych zawierających relacje między bytami i zmiennymi. SQL oferuje dwie główne zalety w porównaniu ze starszymi interfejsami odczytu i zapisu danych. Po pierwsze, wprowadził koncepcję dostępu do wielu rekordów za pomocą jednego polecenia. Po drugie, eliminuje konieczność sprecyzowania, jak dotrzeć do rekordu, np. z indeksem lub bez.

Pierwotnie oparty na algebrze relacyjnej i rachunku relacyjnym krotek, SQL składa się z wielu typów instrukcji, które można nieformalnie sklasyfikować jako pod języki, najczęściej: język zapytań o dane (DQL, język definicji danych (DDL), język kontroli danych (DCL) i język manipulacji danymi (DML). Zakres SQL obejmuje zapytania o dane, manipulację danymi (wstawianie, aktualizowanie i usuwanie), definicję danych (tworzenie schematów i modyfikacja) oraz kontrola dostępu do danych. Chociaż SQL jest zasadniczo językiem deklaratywnym (jak np. 4GL), zawiera również elementy proceduralne.

Optymalizacja zapytań SQL

Jednym z najważniejszych aspektów języka SQL jest sposób w jaki baza danych interpretuje oraz wykonuje polecenia SQL. Relacyjna baza danych sama decyduje czy w dane pobrać z tabeli, indexu czy konkretnego segmentu. Użytkownik może, ale nie musi wskazać bazie danych w jaki sposób wykonać zapytanie. Aby pozyskać umiejętność pisania wydajnych zapytań warto przejrzeć szkolenie SQL które pozwoli poznać sposoby pisania wydajnych zapytań oraz da umiejętność praktycznego zarządzania bazą danych. Dzięki temu kursowi każdy programista analityk czy tester upora się z zapytaniem, które wykonuje się zbyt długo.

Każde szkolenie składa się z kilku części takich jak poznanie podstaw pracy z bazą danych następnie poznanie zasad działania bazy danych. Dopiero poznając podstawy można przejść do wykonywania zapytań bardziej zaawansowanych. W kursie poznasz nie tylko zasady działania, ale przede wszystkim będziesz miał okazję ćwiczyć na prawdziwej bazie danych przypadki które się w rzeczywistości zdążyły. Baza danych nie chce skorzystać z indeksu? Nic nie szkodzi, po kursie będziesz wiedział, dlaczego baza danych nie chce z niego skorzystać. Poznasz również jakie warunki muszą zajść, aby baza danych skorzystała z indeksu. Jeżeli baza danych nadal nie będzie chciała z niego skorzystać poznasz techniki i sposoby jak ją do tego zmusić. To czy taki model wykonywania zapytań jest optymalny poznasz w trakcie trwania szkolenia. Na szkoleniu poruszamy również różne przypadki które zdarzają się kursantom. Dzięki temu wartość szkolenia jest duża a umiejętności pozyskane w trakcie kursu są przydatne i pozwalają wykorzystywać je szeroko w przyszłej pracy.